Tadeusz Bandurski

Urodził się w 1958 roku. Zamieszkały od 1973 roku w Katowicach- Kostuchnie.
Górnik. Pracował na kopalni ,,Murcki- Boże Dary”. Obecnie emeryt. W Pocoidlakogo od roku 2023. Przez kilka lat samouk, obecnie pogłębiający wiedzę i umiejętności ucząc się od mistrzów.


Skip to content