O nas

Pocoidlakogo? Pytanie będące nazwą grupy jest jednocześnie jej programem. Grupa ma formułę otwartą. Skupia osoby w różnym wieku, pracujące na różnych poziomach i mające różne oczekiwania wobec malarstwa.

Podstawową zasadą jest szacunek dla indywidualności i odrębności wypowiedzi artystycznej. Odmienność doświadczeń, ich wzajemna wymiana dają zaskakujące efekty w pracach. Uczestnicy przygotowują ekspozycje zbiorowe, wystawy indywidualne, biorą udział w plenerach malarskich.

Grupa malarska Pocoidlakogo działa przy Miejskim Domu Kultury Południe w Katowicach. Powstała w 2011 r w ramach kursu rysunku i malarstwa prowadzonego przez Sonię Pryszcz-Botor. Od 2016 roku była prowadzona przez Pawła Synowca. Począwszy od lipca 2023 roku grupa działa jako Stowarzyszenie PoCoiDlaKogo.

Powyżej prezentujemy obraz „gigant”, składający się z 24 autorskich obrazów 50×60 który po złożeniu ma wymiary 200×360. Pandemia zmusiła grupę Pocoidlakogo, do pozostania w domach. Artyści postawili na surrealistyczne działania typu CADAVRE – obrazu powstałego w wyniku niekontrolowanego działania, swobodnych skojarzeń kolorystycznych i tematycznych malowanych w fragmentami w zaciszu domowym przez poszczególnych malarzy z grupy bez widzenia całości.

Każdy obraz po na malowaniu został zakryty z wyjątkiem 3,5 cm z każdego boku, co pozwalało następnym malarzom po otrzymaniu drogą online takiej fotografii, na kontynuację linii i kolorów w następnej pracy nie ograniczając ich wyobraźni. W ten sposób powstał „nowy kierunek”, jak mawiają twórcy LOCKDOWN ART. Stworzenie obrazu „Pocovidowa Polska” to twórcze wyrażenie opinii czy będzie świat po pandemii, czym będzie nasz kraj po covidzie. Dżungla z ocalałymi ludźmi, którzy na nowo będą odkrywać naturę.


Skip to content