Dorota Jacyniak

Tyszanka, absolwentka AWF, zawodowo zajmuje się turystyką. Malarstwo pociągało ją od najmłodszych lat, brała udział w kursach przygotowawczych na ASP. Jej zamiłowania to koty, ludzie, książki i chmury. W grupie Pocoidlakogo od 2018 r. W 2019 zaprezentowała swoje obrazy na wystawie zbiorowej Grupy Pocoidlakogo w tężni w Parku Zadole. Jej pracami zainteresowała się katowicka Galeria Chimera.

Otrzymane nagrody: III oraz II miejsce w konkursie w CK Raszyn, wyróżnienie na ArtNaif Festiwal.


Skip to content